Αποτέλεσμα του έργου Νο.1: Εκπαιδευτικό Μονοπάτι

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε μέσω διαλόγου μεταξύ των διαφόρων εταίρων για την προώθηση και την ενδυνάμωση του προσαρμοστικού ρόλου των εκπαιδευτικών στους κλάδους STEAM.

Ένας από τους τελικούς στόχους αυτής της ερευνητικής φάσης είναι ο μετασχηματισμός και η αλλαγή της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται όχι μόνο στις ανάγκες/απαιτήσεις των εκπαιδευομένων, αλλά και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους. Συνεπώς, αυτό που προτείνεται, είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους ανάλογα με τον εκπαιδευόμενο πληθυσμό και μέσα στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Το μαθησιακό μονοπάτι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Αποτελέσματος 1 του έργου, ως απόρροια δύο σημαντικών αποτελεσμάτων: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που διενεργήθηκε από τα εμπλεκόμενα ΑΕΙ προκειμένου να εντοπιστούν παρόμοια προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές και να προσδιοριστούν τα συστατικά στοιχεία του προγράμματος που προτείνεται από το TEST, και ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της σύμπραξης μέσω Ομάδων Εστίασης (ΟΕ), για την εμβάθυνση της ανάλυσης και να εντοπιστούν λανθάνουσες ανάγκες που δεν είχαν ανακύψει προηγουμένως.

Ο ειδικός στόχος των ΑΕΠ είναι να επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς STEAM να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάρτιση σχετικά με ψηφιακή τεχνολογία, η οποία θα τους βοηθήσει να γίνουν πιο προσαρμοστικοί και να διοργανώσουν συναφή, περιεκτικά και δημιουργικά ηλεκτρονικά εργαστήρια για τους STEAM μαθητές τους. Όλοι οι εταίροι του TEST συνεργάστηκαν υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της Conform S.c.a.r.l. για την ανάπτυξη περιεχομένου και υλικού που αξιοποιήθηκαν για την δημιουργία των ΑΕΠ. Οι ΑΕΠ στη διαδραστική τους μορφή, αυξάνουν την εμπλοκή των μαθητών (εμβυθιστική εκπαίδευση) μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της μάθησης και σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για να ενσωματώσουν πλήθος περαιτέρω πληροφοριακού υλικού.

Οι ΑΕΠ συνιστούν 10 ενότητες και καλύπτουν τα θέματα της ποικιλομορφίας στην τάξη, των προσαρμοστικών μεθοδολογιών και των ποικίλων μεθοδολογιών για την ανάλυση κάθε τομέα STEAM και τον σχεδιασμό μαθησιακού υλικού προκειμένου να παρέχουν στους μαθητές τις δεξιότητες που απαιτούνται στον σημερινό κόσμο.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους ΑΕΠ συνδεόμενοι στο www.erudire.it ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο…

Προκειμένου να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν τις γνώσεις τους, αναπτύχθηκαν επίσης 2 αφηγηματικά σενάρια με διακλαδώσεις σχετικά με ορισμένες κρίσιμες πτυχές της προσαρμοστικής διδασκαλίας σε STEAM περιβάλλον. Με την προσομοίωση πραγματικών περιπτώσεων, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την ικανότητά τους κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές στη δεδομένη κατάσταση και είναι σε θέση να δουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Και εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας κάνοντας κλικ στα αφηγηματικά με διακλαδώσεις σενάρια .

Σύντομη περιγραφή Ένας από τους στόχους του έργου T.E.S.T. είναι η ανάπτυξη και δημοσίευση, σε όλες τις γλώσσες του έργου, μιας εργαλειοθήκης που ονομάζεται “Η Εργαλειοθήκη του STEAM εκπαιδευτικού “.

Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίησή του. Στόχος ήταν να δοθεί στους προσαρμοστικούς εκπαιδευτικούς ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων που θα τους βοηθήσουν στη δημιουργία και εφαρμογή εικονικών εργαστηρίων, ενσωματώνοντας τεχνολογίες μάθησης σε εκπαιδευτικές διαδικασίες βάση τη διερεύνηση (IBSL) σε πλαίσιο STEM+A (STEAM) εκπαίδευσης.

Στην εργαλειοθήκη που τελικά αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε, η εκπαιδευτική κοινότητα θα βρει μια πολύ χρήσιμη μεθοδολογική και πρακτική συλλογή για την υλοποίηση αυτών των εικονικών εργαστηρίων. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει έναν κατάλογο επιτυχημένων μελετών περίπτωσης που εφαρμόζουν τις προτεινόμενες τεχνολογίες.

Η Εργαλειοθήκη T.E.S.T. προσφέρεται έτοιμη για λήψη με άδεια Creative Commons στις επτά επίσημες γλώσσες του έργου, δηλαδή στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Κροατικά.

Eρευνητικά προϊόντα

Romano, A., Petruccioli, R., Rossi, S., Bulletti, F., Puglisi, A. (2023). Pratiche per l’insegnamento adattivo nelle discipline STEAM: il Progetto T.E.S.T. Q-TIMES WEBMAGAZINE, 15(1, 1), 312-328 [10.14668/QTimes_15123]

Romano, A. (2023). Pratiche di progettazione didattica inclusiva e adattiva all’università: verso la costruzione di un repertorio metodologico. ANNALI ONLINE… DELLA DIDATTICA E DELLA FORMAZIONE DOCENTE, 15(25), 556-575 [10.15160/2038-1034/2682]

Ahedo Santisteban, M., Armakolas, S., Gössl, A., Karatrantou, A., Oppl, S., Panagiotakopoulos, C., et al. (2023). Ripensare l’insegnamento adattivo per l’inclusione in Higher Education. Un framework metodologico. ITALIAN JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION FOR INCLUSION, 11(2), 41-55

Panagiotakopoulos, C., & Karatrantou, A. (2023). Perspective Transformation through Adaptive Teaching: the con‐tribution of the T.E.S.T. Project. In G. Koulaouizides, & D. Soeiro (eds.). Proceedings of the First Conference of theTEAE Network. Reimagining transformative and emancipatory adult education for a world to come