University of Siena (Italy)
Επικεφαλής εταίρος & επιστημονικά υπεύθυνος

Το Università degli Studi di Siena (UNISI) είναι ο επιστημονικός συντονιστής του προγράμματος Erasmus+ T.E.S.T. Η ομάδα του έχει εξειδίκευση σε εκπαιδευτικές καινοτομίες και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης του Unisi. Ως επικεφαλής εταίρος, το Unisi είναι υπεύθυνο για τον επιστημονικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, με στόχο την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Η ομάδα αποτελείται από την καθηγήτρια Alessandra Romano, επιστημονική συντονίστρια του έργου T.E.S.T., την καθηγήτρια Loretta Fabbri, τον καθηγητή Claudio Melacarne, και από τις Dr. Rubina Petruccioli, Dr. Sara Rossi, Dr. Erina Guraziu, διαχειρίστρια του έργου, Dr. Alessandro Puglisi e και Dr. Francesca Bulletti.

Accademia di Belle Arti di Napoli (Italy)
Εταίρος

Η Accademia delle Belle Arti di Napoli (ABANA) είναι ένα πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο που ήταν πάντα παρόν στο εθνικό και διεθνές σύστημα τέχνης.
Τα τμήματα που συμμετέχουν στο έργο T.E.S.T είναι: Τμήμα Σκηνογραφίας και Κοστουμιών, Οπτικοακουστικό Τμήμα, Τμήμα Μόδας, Τμήμα Σχεδιασμού και Μόδας. Ο ρόλος της ΑΒΑΝΑ στο Έργο αφορά τη συγκριτική ανάλυση εγγράφων, την επεξεργασία περιεχομένου των ΑΕΠ και τη συλλογή και επιλογή μελετών περίπτωσης αριστείας που εφαρμόζονται στην εικονική εργαστηριακή διδασκαλία για επιστημονικούς, ανθρωπιστικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους.

Η ομάδα που συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. αποτελείται από την καθηγήτρια Marianna Carbone, συντονίστρια της επιστημονικής επιτροπής, την καθηγήτρια Luigia Annunziata, την καθηγήτρια Marina Brancato, την καθηγήτρια Giulia Scalera, τον καθηγητή Mauro Maurizio Palumbo και την καθηγήτρια Zaira de Vincentiis.

CONFORM (Italy)
Εταίρος

Η CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. εργάζεται από το 1995 σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας και υλοποιώντας σημαντικά ερευνητικά έργα, σχέδια κατάρτισης με καινοτόμες μορφές και λύσεις διδασκαλίας στην τάξη και ηλεκτρονικής μάθησης, παρέχοντας συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια σε επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και μιας ενοποιημένης ομάδας εκπαιδευτών, συμβούλων, επαγγελματιών, διευθυντών και επιχειρηματιών, φορέων επιτυχημένης εμπειρίας.

Η ομάδα που συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. αποτελείται από τον Dr. Alfonso Santaniello, Πρόεδρο της CONFORM, την Dr. Brunella Maio και την Dr. Virginia Rosania.

Université Côte d'Azur (France)
Εταίρος

Το Université Côte d'Azur (UCA) είναι ένα διεπιστημονικό πανεπιστήμιο. Το UCA συμμετέχει στο πρόγραμμα T.E.S.T. επειδή τα τελευταία χρόνια έχει σχεδιάσει πολλούς εκπαιδευτικούς πόρους, διαθέτει πολλά υλικά για να παρέχει ένα πιο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους φοιτητές του και εμπειρία με το δίπλωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα T.E.S.T. τους παρέχει νέες δεξιότητες και θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν και μαθαίνουν.

Η ομάδα για το έργο T.E.S.T. αποτελείται από καθηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, τον καθηγητή J-Christophe Boisse, τον καθηγητή Michel Gautero και τον καθηγητή Sothy Srey, και υποστηρίζεται ιδιαίτερα από το Κέντρο Ευρώπης και των Περιφερειών του UCA με επικεφαλής την Dr. Virginie Oddo, την Dr. Blanca Martin και την Dr. Sara Sidaoui.

ECO Digital Learning (Spain)
Εταίρος

Το ECO Digital Learning προέρχεται από ένα ευρωπαϊκό έργο που βασίζεται στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) και συμμετέχει και προεδρεύεται από το Εθνικό Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (UNED). Η εργασία στην οποία συμμετέχει η ECO επικεντρώνεται στο σχεδιασμό της Εργαλειοθήκης Προσαρμοστικής Διδασκαλίας, η οποία συνίσταται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης που συντονίζεται από την εταιρεία Eco, όπου επικεντρώνεται σε τέσσερις εργασίες: την υλοποίηση της εργαλειοθήκης για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εργαστηρίων, τον καθορισμό των μεθοδολογικών μέτρων που πρέπει να τηρηθούν, τον μακροσκοπικό σχεδιασμό της εργαλειοθήκης και τέλος τη συλλογή μελετών περιπτώσεων που προέρχονται από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο.

Η ομάδα της ECO αποτελείται από τον καθηγητή Vicente Montiel Molina, διαχείριση του έργου, και την καθηγήτρια Sara Osuna Acedo, επιστημονική επιτροπή.

EFMD AISBL (Belgium)
Εταίρος

Το EFMD διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό μιας παγκόσμιας προσέγγισης για την ανώτατη και διοικητική εκπαίδευση και είναι ένας οργανισμός εμπειρογνωμόνων για τη διασφάλιση της ποιότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης. Η EFMD, με βάση ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης για τη διασφάλιση της ποιότητας, θα πραγματοποιήσει δράσεις ελέγχου ποιότητας και συνεχούς παρακολούθησης της προόδου του έργου, θα συντονίσει τις δραστηριότητες διάδοσης του έργου και θα διασφαλίσει τον ποιοτικό έλεγχο για να εγγυηθεί τη συμμόρφωση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων με τους προγραμματισμένους στόχους.

Η ομάδα που συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. αποτελείται από τους Dr. Jean-Baptiste Maillard, Dr. Αθανασία Πανούτσου και Dr. Maria Quilez.UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS (Austria)
Εταίρος

Το Πανεπιστήμιο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Krems (UWK) είναι το κορυφαίο δημόσιο πανεπιστήμιο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Με την τεχνογνωσία του στη διδασκαλία και την έρευνα, εργάζεται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.
Το Τμήμα Έρευνας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Krems ασχολείται με ένα θέμα υψηλής κοινωνικής σημασίας: την έρευνα της δια βίου μάθησης σε όλες τις διαφορετικές πτυχές της. Το φάσμα κυμαίνεται από τη διδακτική και την επάρκεια των μέσων μέχρι τις δυνατότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζονται από την τεχνολογία.
Το UWK/Department for Continuing Education Research and Educational Technologies συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. λόγω της εμπειρίας και του ενδιαφέροντός του για την εξατομικευμένη και προσαρμοστική μάθηση και διδασκαλία τόσο από μεθοδολογική όσο και από τεχνική άποψη. Στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων, η αξιοποίηση και η προσαρμογή στις υπάρχουσες εμπειρίες και ανάγκες των εκπαιδευομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη βιώσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται, επομένως, να ενημερώσουν τις μελλοντικές διδακτικές δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο πτυχίου όσο και σε επίπεδο μάστερ στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο UWK.

Το προσωπικό που συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. αποτελείται από τους Prof. Stefan Oppl, Nilay Aral MSc, Susanne Lippl, Martina Fehér.PANEPISTIMIO PATRON (Greece)
Εταίρος

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPatras) έχει συγκεκριμένη στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης. Η ομάδα έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στην κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών που υπηρετούν και εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα όλων των μελών της ομάδας συνάδουν με ενεργές μεθοδολογίες στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης και η εμπειρία τους στην εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων, μεθόδων και προσεγγίσεων μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους του έργου.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, ο ομότιμος καθηγητής Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, η Δρ. Ανθή Καρατράντου και ο Δρ. Στέφανος Αρμακόλας και ανήκουν στο Εργαστήριο Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (CETL) του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και της Κοινωνικής Εργασίας.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Spain)
Εταίρος

Ο στόχος του Universitat Rovira I Virgili (URV) είναι πολύ σαφής: να θέσει τη γνώση στην υπηρεσία της κοινωνίας, ώστε να συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του περιβάλλοντός του, το οποίο έχει σταδιακά μεταμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου. Και το επιτυγχάνει αυτό προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα εκπαιδευτικών δυνατοτήτων, ένα εκτεταμένο διδακτορικό πρόγραμμα και ένα ευέλικτο πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να επικαιροποιούν συνεχώς τις γνώσεις τους και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους με το έργο T.E.S.T. είναι να συμβάλει στην εξεύρεση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την ανάπτυξη της προσαρμοστικής μάθησης, ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς, ως ομάδα, την ικανότητα να ενσωματώνουν τις εμπειρίες τους και να προσαρμόζονται στις ανάγκες και την ποικιλομορφία των μαθητών.

Η ομάδα της που συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. αποτελείται από την Dr. Teresa Torres, και τον Dr. Manuel Ahedo.

SVEUCILISTE U ZAGREBU (Croatia)
Εταίρος

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής (FER) του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (UniZG) είναι η μεγαλύτερη τεχνική σχολή και το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα και ίδρυμα Ε&Α στους τομείς της ηλεκτρολογίας, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και της πληροφορικής στη Δημοκρατία της Κροατίας. Το UniZG-FER συντονίζει το δίκτυο εκπαιδευτών και τις πολυεπίπεδες δράσεις δοκιμών για την παράδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το UniZG-FER συμμετέχει επίσης στην προετοιμασία της ανάλυσης "Κατάρτιση εκπαιδευτών για την προσαρμοστική διδασκαλία", στην προετοιμασία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την ενδυνάμωση ρόλων και τη μάθηση μέσω e-doing, στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης προσαρμοστικού εκπαιδευτικού, στη διοργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων και σε διάφορες δραστηριότητες διάδοσης.

Το προσωπικό που συμμετέχει στο έργο T.E.S.T. αποτελείται από τους Dr. Tomislav Jagušt, dr. Marko Horvat, prof. Jasna Matijević, Juraj Dončević MSc και Agneza Krajna MSc.