Rezultat projekta br. 1: Put učenja

Ovaj put učenja osmišljen je kroz dijalog između različitih partnera kako bi se promovirala i osnažila prilagodljiva uloga nastavnika u STEAM disciplinama.

Jedan od konačnih ciljeva ove faze istraživanja je transformirati i promijeniti način razmišljanja nastavnika kako bi se mogli prilagoditi ne samo potrebama/zahtjevima učenika, već i u pogledu njihovih karakteristika. Ono što se stoga predlaže je program kroz koji nastavnici mogu oblikovati svoje nastavne sate tako da odgovaraju populaciji učenika i okruženju u kojem djeluju.

Put učenja razvijen je unutar Projektnog rezultata 1 kao rezultat dvaju važnih ishoda: USPOREDNE STANDARDNE ANALIZE koju su provela uključena visoka učilišta kako bi se identificirali slični programi obuke za trenere i identificirali sastavni elementi programa koji je predložio TEST, i TERENSKA ANALIZA provedena u kontekstu partnerstva kroz Fokusne grupe (FG), kako bi se produbila analiza i otkrile latentne potrebe koje se nisu prethodno pojavile.

Specifični cilj OER-a (Open Eduacation Resources) bio je omogućiti STEAM edukatorima pristup obuci o digitalnoj tehnologiji koja će im pomoći da postanu adaptivni i da drže relevantne, uključive i kreativne e-laboratorije za svoje STEAM učenike. Svi TEST partneri radili su zajedno pod vodstvom Conform S.c.a.r.l. osoblja za razvoj sadržaja i materijala koji su potom svrstani u OER-ove. U svom interaktivnom obliku, oni povećavaju uključenost učenika (imerzivno obrazovanje) maksimizirajući učinkovitost učenja i dizajnirani su i razvijeni za uključivanje mnoštva dodatnih informativnih materijala.

Sastoje se od 10 modula, pokrivaju teme različitosti u učionici, prilagodljive metodologije i različite metodologije za analizu svakog područja STEAM znanja i za dizajn materijala za učenje kako bi učenicima pružili vještine potrebne u današnjem svijetu.

OER-ima možete pristupiti prijavom na www.erudire.it ili klikom na poveznicu…

Kako bi se nastavnicima omogućilo da testiraju svoje znanje, razvijena su i 2 scenarija grananja narativa o nekim ključnim aspektima prilagodljive nastave u STEAM-u. Simulirajući primjere stvarnih slučajeva, mogli su testirati svoju sposobnost donošenjem prikladnih izbora u danoj situaciji te su mogli vidjeti posljedice svojih postupaka.

I ovdje možete provjeriti svoje znanje klikom na narativne scenarije grananja.

Jedan od ciljeva projekta T.E.S.T. je razvoj i objavljivanje, na svim jezicima projekta, Alatne kutije generički nazvane “STEAM Učiteljska Alatna kutija“.

Svi partneri u projektu aktivno su sudjelovali u njenoj izvedbi. Cilj je bio pružiti Prilagodljivim učiteljima potpuni set alata kako bi im pomogli u stvaranju i provedbi virtualnih laboratorija, integrirajući IBSL (Istraživačko učenje temeljeno na znanosti) i STEM+A (STEAM) tehnologije učenja.

U Alatnoj kutiji koja je napokon razvijena i objavljena, obrazovna zajednica će pronaći vrlo koristan metodički i praktični kompendij za provedbu ovih virtualnih laboratorija. Osim toga, Alatna kutija uključuje katalog uspješnih studija slučaja koje primjenjuju predložene tehnologije. T.E.S.T.

Alatna kutija spremna je za preuzimanje pod Creative Commons licencom na sedam službenih jezika projekta, to jest na engleskom, talijanskom, španjolskom, njemačkom, grčkom, francuskom i hrvatskom.

Proizvodi istraživanja

Romano, A., Petruccioli, R., Rossi, S., Bulletti, F., Puglisi, A. (2023). Pratiche per l’insegnamento adattivo nelle discipline STEAM: il Progetto T.E.S.T. Q-TIMES WEBMAGAZINE, 15(1, 1), 312-328 [10.14668/QTimes_15123]

Romano, A. (2023). Pratiche di progettazione didattica inclusiva e adattiva all’università: verso la costruzione di un repertorio metodologico. ANNALI ONLINE… DELLA DIDATTICA E DELLA FORMAZIONE DOCENTE, 15(25), 556-575 [10.15160/2038-1034/2682]

Ahedo Santisteban, M., Armakolas, S., Gössl, A., Karatrantou, A., Oppl, S., Panagiotakopoulos, C., et al. (2023). Ripensare l’insegnamento adattivo per l’inclusione in Higher Education. Un framework metodologico. ITALIAN JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION FOR INCLUSION, 11(2), 41-55

Panagiotakopoulos, C., & Karatrantou, A. (2023). Perspective Transformation through Adaptive Teaching: the con‐tribution of the T.E.S.T. Project. In G. Koulaouizides, & D. Soeiro (eds.). Proceedings of the First Conference of theTEAE Network. Reimagining transformative and emancipatory adult education for a world to come