Σχετικά με το έργο

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο "T.E.S.T.: Technologies for STEAM Teaching" ανταποκρίνεται στην προτεραιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Επιβράβευση της αριστείας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων", προωθώντας, σύμφωνα με την "Ψηφιακή αριστεία στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων" , προωθώντας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ψηφιακής Εκπαίδευσης 2021-2027, την καινοτόμο και ποιοτική διδασκαλία και μάθηση μέσω των νέων τεχνολογιών. Εκπαιδευτικό Σχέδιο 2021-2027, καινοτόμος και υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση μέσω νέων τεχνολογιών και ψηφιακού περιεχομένου για πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς, ειδικά σε κλάδους STEM+A, των οποίων η εμπειρική φύση δεν είναι συμβατή με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η επιστημονική, τεχνολογική και καλλιτεχνική εκπαίδευση, μάλιστα, βασίζεται στον πειραματισμό των μαθητών σε ένα εργαστήριο, όπου επιβεβαιώνονται θεωρητικά μοντέλα, παρέχεται πρακτικός, ρεαλιστικός, εμπειρικός προσανατολισμός, διεγείρεται η δημιουργικότητα και τονώνεται η ομαδική εργασία.

Αυτές οι πτυχές απαιτούν από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να εξελίξουν, σε ψηφιακή επίπεδο, τις μορφές, τις μεθόδους και τις ευκαιρίες διδασκαλίας/μάθησης και καλούν το διδακτικό προσωπικό να εξελιχθεί προς το ρόλο του Προσαρμοστικού Δασκάλου, ικανού να εποπτεύει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, να ελέγχει τα ψηφιακά εργαλεία διδασκαλίας και να εισάγει μεθόδους διδασκαλίας που συνδυάζουν εικονική και εργαστηριακή μάθηση (μαθαίνω πως να μαθαίνω). Η Μάθηση μέσω ψηφιακής δράσης, ως δοκιμαστικό πεδίο για την εισαγωγή στοιχείων ευελιξίας, απλότητας, προσβασιμότητας, διαδραστικότητας και εξατομίκευσης, που αποτελούν βασικούς δείκτες ποιότητας στην ανοιχτή μάθηση.

Ως εκ τούτου, το έργο εστιάζει στη συν-ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μάθησης, ως διδακτικό πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την ανάπτυξη ψηφιακών, μεθοδολογικών, σχεδιαστικών και επικοινωνιακών-σχεσιακών ικανοτήτων, απαραίτητων για το σχεδιασμό, την παροχή και την αξιολόγηση μαθησιακών διαδικασιών STEM+A που σχεδιάζονται, διεξάγονται και υλοποιούνται σε εικονικά εργαστήρια που βασίζονται στην πράξη, την επικοινωνία και τη σχέση. Εικονικά εργαστήρια που βασίζονται στην πράξη, τη δράση και τη λειτουργία.

Η συνεργασία θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο DIGCOMPEdu και το πλαίσιο αναφοράς της UNESCO ως πρότυπο για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Πλαίσιο αναφοράς της UNESCO.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Η ενθάρρυνση αλλαγής στη νοοτροπία των πανεπιστημιακών καθηγητών ώστε να εξελιχθούν στο ρόλο του Προσαρμοστικού Δασκάλου.

Επιτρέποντας στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν το πρόγραμμα TEST (PR1) ""in vitro"", βιώνοντας από πρώτο χέρι την αποτελεσματικότητά του ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία, προκειμένου να επηρεαστεί η νοοτροπία τους, η τεχνική τους ικανότητα και η ικανότητά τους να καθοδηγούν την ψηφιακή μετάβαση των μαθημάτων STEM+A.

2. Η τόνωση συγκεκριμένων αλλαγών στις πανεπιστημιακές παιδαγωγικές πρακτικές.

Η ομάδα των εκπαιδευτικών θα εφοδιαστεί με εργαλεία διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου TEST (PR2 και PR3). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θα επωφεληθούν από πειραματικές συνεδρίες εφαρμογών για τον πλήρη έλεγχο των τεχνολογιών διδασκαλίας μέσω ενός εκτεταμένου παιχνιδιού ρόλων με τη χρήση των εργαλείων διδασκαλίας.

3. Η προώθηση της μεθοδολογικής, τεχνολογικής και διδακτικής ευθυγράμμισης ενός συνόλου εκπαιδευτικών.

Η επιλογή της ανάπτυξης, τυποποίησης και ευθυγράμμισης διακριτών διδακτικών-μεθοδολογικών, τεχνικών και τεχνολογικών ικανοτήτων σε μια ομάδα ευρωπαίων εκπαιδευτικών θα επιτρέψει στην πραγματικότητα να δημιουργηθεί ένα "φαινόμενο χιονοστιβάδας" στα συστήματα ΑΕΙ STEM+A της εταιρικής σχέσης ΑΕΙ STEM+A, ενθαρρύνοντας τη σταθερή υιοθέτηση της μάθησης μέσω της ψηφιακής δράσης, προκειμένου να ενισχυθεί η επιστημονική και καλλιτεχνική τεχνογνωσία των φοιτητών της ΕΕ. Επιστημονική και καλλιτεχνική τεχνογνωσία των φοιτητών της ΕΕ με την αξιοποίηση της ψηφιακής κινητοποίησης για τη δημιουργία ευκαιριών και καταστάσεων ηλεκτρονικής εμπειρίας υψηλής εκπαιδευτικής αξίας.

4. Ο πειραματισμός των μεθοδολογιών που αποκτήθηκαν

Ένας βασικός παράγοντας της LTTA είναι η δημιουργία ενός ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, το οποίο θα συμβάλει στην εδραίωση των σχέσεων και των λειτουργικών συνεργειών στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΑΕΙ. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και, ως εκ τούτου, πρέπει όχι μόνο να αναπτύξουν ικανότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και να γίνουν πραγματικοί εμπειρογνώμονες στις μαθησιακές διαδικασίες, ικανοί να:

 • μεταδίδουν πολιτισμό και αξίες,
 • να διατηρούν τα κίνητρα των ανθρώπων;
 • να συνοδεύει την ψηφιακή επιτάχυνση του φάσματος των συνδυασμένων προσφορών ηλεκτρονικής μάθησης στο STEM+A.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το LTTA θα αναπτύξει ιδιαίτερες ευαισθησίες για να συμβάλει στο σχεδιασμό πρωτοβουλιών με έντονο καινοτόμο περιεχόμενο, με έντονο χαρακτηρισμό.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ μέσω της σύμπραξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του οποίου η παιδαγωγική δομή θα είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ανάλυσης τεκμηρίωσης και πεδίου, η οποία θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα του έργου (PR1 - TEST Program: Training of trainers to adaptive learning - Task 1 , 2, 3).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

 1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ υποστηρίζοντας και επεκτείνοντας έγκαιρα την εκμάθηση των παιδαγωγικών περιεχομένων που παρέχονται στο εκπαιδευτικό μονοπάτι, αντιμετωπίζοντας θέματα σχετικά με τις τεχνικές εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και προτείνοντας καινοτόμες μεθόδους, διαμορφώνοντας PR2 - Open Pedagogical Resources for Learning from And one.

  2. Μια μεθοδική καινοτομία TOOLKIT, επικεντρωμένη στη μάθηση μέσω e-doing και στην προσαρμοστική διδασκαλία μεταξύ εικονικότητας και εργαστηρίων, συνοδευόμενη από πρακτικές περιπτώσεις που σχετίζονται με το STEAM και συνοδευτικά εργαλεία που συνθέτουν το PR3 - TEST Toolkit: η εργαλειοθήκη των προσαρμοστικών εργαλείων διδασκαλίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΒΥΘΜΙΣΗ LTTA:

Μόλις οι δύο πρώτοι στόχοι σχετίζονται με την ανάπτυξη του σχεδίου κατάρτισης (PR1) συνοδευόμενοι από τα εργαλεία διδασκαλίας (PR2-3). Κατά τη διάρκεια του LTTA, οι εμπλεκόμενοι δάσκαλοι θα είναι οι πρωταγωνιστές ενός πρώτου πειραματισμού in vitro των τριών RP για τη βελτίωση τους. Ως εκ τούτου, θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ο οποίος σταδιακά θα τροφοδοτηθεί από δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης της σύμπραξης μέσω των μέσων ενημέρωσης και μη.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ:

Αυτό επιτρέπει στον σύλλογο να ολοκληρώσει τις εργασίες 4 και 5 του προγράμματος PR1-TEST: Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην προσαρμοστική παιδαγωγική. Αυτό γίνεται από:

 1. την παροχή εικονικών εργαστηριακών ωρών σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια από 40 καθηγητές που επιλέχθηκαν από την ένωση για φοιτητικές τάξεις προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του μοντέλου.
 2. Οργανώστε συνεδρίες εκπαίδευσης του εκπαιδευτή για άλλους δασκάλους ώστε να εξελιχθούν σε ρόλο προσαρμοστικού δασκάλου.

Μετά τις δοκιμαστικές φάσεις, θα δημοσιευθούν οι τελικές PR.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημιουργία μιας σταθερής και πολυπαραγοντικής εταιρικής σχέσης συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών κέντρων, διεθνών δικτύων για τη διασφάλιση της ποιότητας, για την καινοτομία του συστήματος προσφοράς ΑΕΙ με τη συστηματική υιοθέτηση της μικτής μάθησης μέσω ηλεκτρονικής πράξης, καλύπτοντας ένα προφανές και κοινό διδακτικό κενό, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων των μαθημάτων STEM + A και στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παραδοτέα:

 • Μνημόνιο συνεργασίας
 • Χάρτης των ευκαιριών που προβλέπονται από περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές προσκλήσεις, για την εφαρμογή και μεταφορά των αποτελεσμάτων σε νέα πλαίσια.

Συστηματική εισαγωγή του πλαισίου ανάπτυξης εκπαιδευτικών που αναπτύχθηκε από το έργο σχετικά με τον ρόλο του προσαρμοστικού εκπαιδευτικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα πλαίσια αναφοράς για τις διδακτικές ικανότητες.

Αποτέλεσμα έργου:

 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών σε σχολές επιστημών και τεχνών που συν-σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και ολοκληρώθηκε (βλ. Πρόγραμμα PR1 - TEST: Εκπαίδευση δασκάλων στην προσαρμοστική διδακτική).

Αποτελέσματα:

 • Στο τεστ προγράμματος συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί (20IT, 10ES, 5EL, 5HZ, 5AU, 5FR)
 • Άλλοι 200 ​​εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών που διεξήγαγαν οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί.
 • Στο πείραμα μαθημάτων εικονικού εργαστηρίου συμμετείχαν 200 μαθητές.

Συστηματική εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού μοντέλου προσαρμοστικής διαδικτυακής διδασκαλίας μεταξύ εικονικότητας και ευέλικτων, διαδραστικών και καινοτόμων εργαστηρίων.

Αποτέλεσμα έργου:

 • 10 διαδραστικά εκπαιδευτικά βίντεο για την εμβάθυνση των τεχνικών εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και των προτεινόμενων καινοτόμων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων 2 με αφηγηματικές πτυχές αφιερωμένες στη βελτίωση των δεξιοτήτων σχέσεων, επικοινωνίας και ηγεσίας ομάδας προσαρμοστικών δασκάλων, απαραίτητες για τη διαχείριση εικονικών εργαστηρίων και τους επιτρέπουν να κατανοήσουν την προσέγγιση τους αυτά ή πιο περίπλοκα σενάρια τα οποία, μέσω της χρήσης μικρών βίντεο κλιπ που έχουν γυριστεί σε πρώτο και τρίτο πρόσωπο, τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας και έτσι να επαληθεύουν τις συνέπειες των συμπεριφορών που εφαρμόζονται/επιλέγονται σε μια λογική αιτία και αποτέλεσμα (βλ. PR2 – Δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι για εκμάθηση e-doing)
 • 1 εργαλειοθήκη PILOT με μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με το STEM+A και υποστηρικτικά εργαλεία (δείτε PR3 - εργαλειοθήκη TEST: η προσαρμόσιμη εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς)
 • 4 Μεθοδολογικός προσανατολισμός μιας δεξαμενής εκπαιδευτικών προς τις καινοτομίες που θα εισαχθούν στο πανεπιστημιακό πλαίσιο.

Τελικά προϊόντα:

 • 1 LTTA των 5 ημερών
 • 1 Δίκτυο ακαδημαϊκών σε θέματα MINT+A
 • Δημιουργήστε ευκαιρίες δικτύωσης μέσω διαδικτυακών χώρων κοινωνικοποίησης για να προσθέσετε ιδέες, εμπειρίες και δεξιότητες.