Εισαγωγή

Η Εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε από το έργο T.E.S.T., με τίτλο "Η Εργαλειοθήκη του STEAM εκπαιδευτικού" η οποία δημοσιεύεται και αδειοδοτείται με άδεια Creative Commons και αναπτύχθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας των εταίρων του έργου T.E.S.T. από επτά χώρες. Συγκεκριμένα, Πανεπιστήμιο της Siena, Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νάπολης και εταιρία CONFORM από την Ιταλία, Πανεπιστήμιο Rovira I Virgili και εταιρία ECO Digital Learning από την Ισπανία, Πανεπιστήμιο Πατρών από την Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Διαρκούς Εκπαίδευσης Krems από την Αυστρία, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ από την Κροατία, Πανεπιστήμιο Κυανής Ακτής από τη Γαλλία και εταιρία EFMD AISBL από το Βέλγιο. Η εργαλειοθήκη χωρίζεται σε τρία κύρια τμήματα: Στο πρώτο, ένας μεθοδολογικός οδηγός χρησιμεύει ως παιδαγωγική βάση και θεμέλιο για τις προτεινόμενες τεχνολογίες. Η Εργαλειοθήκη βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργητικής μάθησης μέσω πρακτικών, πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων και μεθόδων Επιστημονικής Εκπαίδευσης βασισμένης στη Διερεύνηση (IBSE). Οι ψηφιακές τεχνολογίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική καινοτομία και μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την αλλαγή των εκπαιδευτικών μοντέλων, εκ των οποίων τα εικονικά εργαστήρια αποτελούν ένα βασικό ψηφιακό εργαλείο. Το τμήμα αυτό περιέχει μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση τεχνολογικά επαυξημένων εργαστηρίων STEAM και τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της διερευνητικής μάθησης σε αυτά τα περιβάλλοντα. Στο δεύτερο τμήμα, η εργαλειοθήκη παρέχει μια λεπτομερή τεχνική περιγραφή του τρόπου σχεδιασμού ενός eLab. Στο πλαίσιο της έννοιας "Τι χρειαζόμαστε;", διερευνούμε και παρουσιάζουμε με λεπτομερή και τεκμηριωμένο τρόπο τα διάφορα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου για STEAM εκπαίδευση. Αναλύουμε τις Συσκευές Αλληλεπίδρασης, το Λογισμικό Εφαρμογών και τις Συσκευές Μετάδοσης Πληροφοριών, εξηγώντας γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αναλύοντας τους διαφορετικούς τύπους λύσεων που διατίθενται σήμερα στην αγορά και προτείνοντας τις δικές μας λύσεις. Πιστεύουμε ότι αυτός ο τεχνικός οδηγός μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν με αυτές τις τεχνικές και μια πολύτιμη ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς με εμπειρία στη δημιουργία εικονικών εργαστηρίων. Τέλος, η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει συνολικά εννέα μελέτες περιπτώσης για την επιτυχή υλοποίηση έργων με τη χρήση των προτεινόμενων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοια έργα. Οι ιστορίες επιτυχίας που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών κλάδων, των ανθρωπιστικών επιστημών, της μηχανικής, της χημείας, των εφαρμογών υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών. Όλες έχουν αναπτυχθεί και παρουσιαστεί από πανεπιστήμια και ιδρύματα υψηλού κύρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα T.E.S.T.